Veggtykkelser i bygninger har økt, grunnet  kravene til økt isolasjonsverdi. Tradisjonelle isolasjonsprodukter krever plass for å imøtekomme disse kravene.  Med høyeffektiv polyuretan sprayisolering som isolasjonsmedium vil vegg,- tak- og gulvtykkelse kunne reduseres. Samtidig oppnås store bygge- og energibesparelser, og gir økt bruksareal med henhold til de reduserte veggtykkelser.  I tillegg til tradisjonell bruk har polyuretan også mange andre bruksområder. Med Foam-LOK polyuretan sprayisolering vil vi bl.a kunne levere isolasjons-verdi til passivhus (U-verdi 0,10) innenfor 200 mm. 

Bruksområder:
Foam-LOK innehar egenskaper som blant annet:

 * Integrert fuktsperre og vindsperre.
 * Kombinert isolasjon og radonsperre. 
 * Optimal til grunn- og grunnmur-isolasjon