Bruksområder:
Grunn
Kjeller
Loft
Tak 
Vegger
Rør
Ventilasjon
Andre bruksområder